غزل : خوش آمدی

 

منتظرم روز و شبم ای مهربان خوش آمـــــدی

رنگِ دلم سبز شده باد خزان خوش آمــــــدی

دیوانه وارِ عشق تو پروانه ام خوشگـــــذ رم

دل کنده ام از زندگی ای دیو جان خوش آمدی

بی تو دلم شور می زند تو هستی آتشگاه غم

بود و نبودت زلزله عشقِ نهان خوش آمــــدی

آماده ام مرگم رسید خنجر بزن ترسی نــبود

دار بزن در این سفر سرو جهان خوش آمدی

خوشحالی و بی رحمی تو بشکن بزن در قلبِ من

قربانی قهرت شدم حدس و گمان خوش آمدی

چشم نزن آواره ام بی خانمانِ لذّتـــــــــــــم

به این مزارِ آشنا آتش فشان خوش آمـــدی

جاسم ثعلبی (حسّانی) 01/01/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید