دو بیتی جام غرور

 

کمر خم کرده قلبم دل نبستی

دلم بیمار و تو بی غم نشستی

تو خورشیدی و من دریا و ساحل

چرا جام غرورم را شکستی

***

دلم می بارد اشک از دیدگانش

به یاد تو اسیر زندگانش

مه از برگ شقایق خسته گشته

عذابی مانده درد از مهرگانش

***

تو می نالی و من دیوانه ای دوست

تو می لرزی و این نازت چه نیکوست

چه زیبا خوش گذشت آن لحظه ای را

جمال گردش تک چشم و ابروست

***

تو بی احسان و من حسّانی زاده

تو بی پیمان و دل پیمانی داده

خدا با بندگانش شاهدم هست

گلو لب تر نکرده اشک باده

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 05/11/1392

 

/ 0 نظر / 4 بازدید