عطر گل...........؟

 

ای گلاب بو فشانی گو چرا هجرت کنم

ای عذاب زندگانی تو چرا قهرت کنم

 

در درون مهر قلبم کاشتی آن ریشه ات

روزگاری یک درختی در دلم مهرت کنم

 

می نگارم قاب عکست در جفای روح را

درد هایم می زدایم در صفـــــــا یادت کنم

 

ناله های یاد رفته دفتر عشق نـــــــهان

غنچه ی تازه شکفته کاشکی بازت کنم

 

لب گشا در یک کلامی ماجراجوی زمــان

در رخت آهی ندیدم تو بــــــگو آهت کنم

 

دل گشا وقت نماز و یاد و یار عـــــاشقان

بی وضو رفتی به معبد دل به محرابت کنم

 

سوختی با سوز و دردت در کنار دیــــده ام

دیده را مجروح کردی بی گمان زخمت کنم

 

چشم غم خوارم فلک زد کوی دربارت به زار

در دهانم دانه ماند به بگو اشکت کـــــــــــنم

 

می گمارم رخ تو در آسمان نیمه جـــــان

آسمان با گریه هایت ابرو بارانــــت کنم

 

باز تاب نور خشمت آفتابی زد به جــــــــــان

خورشید در خاموشی خفته گو خبر دارت کنم

 

از جمال گونه هایت باغ و بستان شد حزین

میوه ها در خواب رفته وقت بیدارت کـــنم

 

بوی عشق بوسه هایت عطر گلهای بهار

عطر ها بیزار گشته بوسه جانانت کـــنم

 

ماه نور افشان گیتی جای پایش در کمین

با درام نور ماهت به چه مهتابت کــــنم

 

دل که شایسته ی یارت را نبازد در کمال

یک کلاغ پر سیاهم می شود یارت کــــنم

 

کاش یک پروانه باشی از تبار بــاغ دل

شمع خفته در سیاهی انگهی سازت کنم

 

جاسم ثعلبی  25/10/1390

 

/ 0 نظر / 4 بازدید