من می روم

 

من میروم شاید که برگشتنی نیست

من میروم شاید دگر هم دیدنی نیست

در آسمان غربت دیدار وحشت

یک منتظر دارم و یک هم خوش گذر نیست

******

چشم خود را بسته ام درب نگاهت جسته ام

صدای پایم اومده میهمون دل شکسته ام

*****

در کلبه ات نشسته ام یک ساعتی دل خسته ام

لیک نیامدی چرا تا من صدایت کرده ام

*****

سه روزه در به در بودم به کویت دیده ور بودم

چرا نیامدی عزیز دو ماهه چشم به در بودم

*****

سه روزه من تهران بودم یه لحظه میهمونت بودم

مرسی از این پذیرایی در کلبه ات شاد بودم

*****

ستاره ی دلم دیدم حرفای زیبا شنیدم

کاش بیامد در دیار بهشت تهران خریدم

*****

وقتی تو در باغچه دیدم یه لحظه سویت دویدم

مهری که دادی به دلم عشق نگاهت را چیدم

*****

غم های تو را دیدم دردای تو بشنیدم

تنهایی بدون یار بی او شب نخوابیدم

 

جاسم ثعلبی   06/10/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید