سرود جوشیدن چشمه

چشمه جوشید و مزین کرد این گلزار را

عید بهمن داد پیغام شهیدان لاله را

ما همه این روز مبارک ،جشن را بگرفته ایم

سوسن وسنبل و گلها دل بریدن خار را

سبزه زار شد ،سرزمین ما، خنده دار شد ،آن حزین ما .

چونکه روزهایش، با سعادت است .

مظهر، افتخار، آن شهادت است .

یادشان بخیر ، می دهند  نوید می دهند سلام .

همکلاس، ای دبیر، بر تورا درود.

ای امام ،ای فقید، بر تو صد سلام. (بر تو را سلام)3بار

حافظ، دین ما، بر تو صد درود.

مبشر در هوا نالید ،به گوش مادر نالان شهیدی را .

امامت، دین اسلامت ،حجابت را نگه داری .

که آسوده دلی خاطر، نمانم در عزا داری .

مبادا، مادر نالان، نپاییده به پنداری .

شهیدان، لاله ها، در دشت خونبار وطن بارید.

شما ای هم وطن ،دانسته ای با خون من .

با جثه ی پاره پاره ام ،وطنم ،اسلامم را، به تو امانت سپردم.

برادرم ،خواهرم،مادرم،مبارکباد (2)بار

در جهاد ،در بسیج ، در سپاه ،آن منم (2)بار

با شکوه ،با جلال ، ای یادواره ی ما ،22 بهمن ماه(3)بار

جاسم ثعلبی  04/11/1368

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید