دوبیتی های عاشقانه

بیا جانا دمی با من بیاسای

محبت را ، ز دل بر من ببخشای

چه شبها بی تو دل تنها گذر کرد

جمال نازنین ، بر من بخسبای

*****

کمان برداشته ابروی ماهت

دلم  در بند گیسوی سیاهت

نمت بارید بر خورشید تاریک

رخش چرخید از پهلوی راهت

*****

دلا ، جانا دل آرام تو هستم

درون دیده ها مهر تو بستم

اگر روزی نبینم خنده هایت

بدان در بند زندان تو مستم

*****

بدنبالت دویدم خسته خسته

گل مهرت بچیدم دسته دسته

بیاد خاطرات عشق شیرین

نهم بر آن جمالت بسته بسته

*****

دلم شاداب عشقی در کنارت

نبوییده گلی جز سر مزارت

به ناگه پای دل آواز سر داد

صبا آورد ، آوا بر دیارت

*****

کشیدم در فراغت دردها را

پراندم از کنارت مردها را

تو را تک یار عشقم می پسندم

درون دل ندارم چندها را

*****

در فراق یار شبها سوختم

در غیابش زخم دل را دوختم

لیک دل بازید کوچیده به دور

پای قبرش دل و شمع افروختم

*****

در مسیر عشق یک دم تاختم

بوسه را از لب مهرش  باختم

گو چرا آزردی این یار حزین

باغ جنت از خیالم ساختم

*****

در راه عشقت صد گلستان کاشتم

عطر زیبایت به جامه داشتم

سالها رفتی و بویت در مشام

هر کجا باشی از هوا برداشتم

*****

جاسم ثعلبی 03/12/1390

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید