سالگرد روز معلم

                            

طلوع نور در ظلمت بیان آورد پیمانی            

 اقرا بسم ربک را محمد راز    پنهانی

 

ستم در غفلت است اندر جهان سوزد به درگا هش                     

دوازده اردیبهشت          امروز معلم   روز  مهمانی

 

ندا می کرد خاتم را       تعلم در   جهان  پندار               

رسول خویش را مرسل به داد این   مردم زار

 

بگیرد دسته ی شمشیر بپوشد  مستمند از  زور                      

 رباید حیله ی مکار و فانی  کرد     دید  از   دور

 

بجوشد چشمه در اوطان علیه  ریشه ی  سفاک                       

 بشورد سر زمین کفر بروید    ریشه ها در خاک

 

بسوزد خود در این مسلک فروزاند  گروهی  را  

                    

 همان از بس بسوزد خویش جهان با خود  فروزد  را

 

به چشم دید وجدانش تمام سعی در کار  است                         

 به اموزش همرزمان به اینده  گرانبار   است

 

معلم هرچه در اوصاف تو نایاب نایاب  است 

                        

 معلم خود پیامبر را چو کار خویش محراب  است

 

من این روز گرامی را به استادان تبریک است 

                      

که با سعی و تلاش خویش تشویقش چو تحریک  است

 

روی در باغ جنت را چو گلها خال در خال   است  

                   

شقایق جوهرت ایران پرنک بال در بال  است

 

معلم    همچو   ناطوری  زباغ  بچه ها  ناظر 

                       

زافکار جهانخواران   نجاتم  کار  این   ماهر

 

من از لاله ی این موطن الهی حمد مسرورم

                        

  صباح و عصر در بستان به آموزشم مشغولم

/ 0 نظر / 2 بازدید