سنگِ آسمانی


 

آسمون
ابری شده ، تاریک و آخرت رسید

همه جا
غصه و غم ، همه جا کمبودِ دیـــد

***

دیوها
آواره گشته ، توی کوی غنچه هــــا

ریشه
ها کندن زبن رو ، پادشاهان برده ها

***

باد و
بارون و تگرگی ، همه جا ویران کــــــــردِ

خونه
های سنگ و گل رو ، با زمین یکسان کردِ

***

آدما
دیه ندارن ، مث یه درخت مــــورن

قدر هم
دیگه ندیدن ، تابع حرفای زورن

***

همه جا
آوارگی رو ، کوله باری کرده بـــارش

مسکنی
در دل نداره ، نصب کردن بند دارش

***

کشت و
کشتار و بی رحمی ، توی دشتِ سر نوشتن

خونه
ها ویران گشته ، اشک ها با خون نوشتـــــن

***

زیر
سنگِ آسمونی ، عروسک خوابیده در غم

خواب
پر بهاء نداره ، توی شهرش بوی ماتــم

***

همه جا
توپ و تفنگِ ، تو لوله ها پر شد گلوله

زیر
قلبِ پاره پاره ، کشف شد دردِ مقولــــــه

***

در و
دیوار سعادت ، نم نم خون آفریــــــــــده

وای از
این بد سرنوشتم ، خون رگ هایم مکیده

***

چه کنم
دریا همینه ، آبی و ساحل خرابــــه

می دوم
تشنه دلم رو ،دست بردم تو سرابه

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 24/06/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید