سندال الخیانه / چکش خیانت ( فارسی و عربی)

سندال الخیانه /  چکش خیانت ( فارسی و عربی)

القلبُ یعجبُ لمن ترک الوفاء

تحت مظلّة الانسحاب

لا توفی بوعدک

ولکن

کن صادقاً

انهض ببساله و قل

احبکَ

و اترک الماضی 

تحت سندال الخیانه

معنی:

تعجّب کرد قلبم

از بی وفایی

که زیر چترِ انصراف  سبز می شود

وفادار باش

و لیکن

راستگو

ایستادگی کن و بگو

دوستت دارم

گذشته ها را ترک کن

زیرِ چکشِ خیانت

جاسم ثعلبی (حسّانی) 05/05/1392

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید