عید فطر آمد

 

مریدان عید فطر آمد ، خوش آمد وقت دلداری

نماز وروزه گل باران ، کویرش درد و غمخواری

گناهان زاده ی مرداب ، که آبش شور وبد طعمی

لیالی القدر سحر خیزان ، سفیر خواب و بیداری

به گرگیعان گرم آواز ، به طبل و کوچه و دینار

رسوم عشق خود گردان ، نمای سنگ دیواری

سفر در آسمان سهل است ، دعاخوانان شب بیدار

تلاوت می کند آیات ، بدون اشک و آزاری

من و اعمال روز افزون ، و ماه روزه و امساک

خدایا باغ تو زیباست ، اطاعت رمز گلکاری

صفا در کنج دل پنهان ، شکیبایی کلیدش را

هواپیمای سر پرواز ، صعودش ذکر و پنداری

دل و جسم و تنی کم سال زر افشانی نصیبش شد

کنار قبر احساسم ، شدم شمشیر سرداری

تمنا می کنم شادی ، بیا در شهر ما بنشین

رضای حق در این وادی ، طنین عشق و دفکاری

برقص ای دلربا امروز ، هوای خانه شیرین است

سحر تابیده در افطار ، طبیب مرگ و بیماری

جاسم ثعلبی (حسّانی) 26/04/1393

2014-07-16

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید