خوشدل

  

من خوشدل از چه الهام گیرم

توبه دشت سر سبز می روی

تا صدای طبیعت را بشنوی

من درون اتاقکی کوچک

دیوارهای بسته را می بینم

صدایی نیست جز صدای جیر جیرکها

باد بی جریان است

درونش بدون زیبایی

از سقف بالای سرم

اسمان را می بینم

شهاب ها در گذرند

ولی حس نمی کنم

در هوایت هر چه هست

در هوایم پوچی است

در نگاهت هر چه هست

زیباییست

دیده ات بالاتره

زنگاه خشک من

زیر اندامم کهنه فرش فقیرانه

فرش تو دشت است

سر سبز تر از برگ درخت

ولی من در ظلمت خود

دشتی می نگارم

به زیبایی دشت پریان

من رنگین کمان

در درونش خواهم کشید

و نورش به کلبه ام خواه اورد

/ 1 نظر / 2 بازدید
rira

سلام ممنون خیلی قشنگ بود [چشمک]