کودک یتیم (تقدیم به یتیمان روزگار)


 

توی این
سرمای سوزان ، خیلی خسته تو کلاسم

کودکی هستم
یتیمم ، پا برهنه بی لباســـــــــــم

***

سال ها دربه
درم من ، روزگار شکسته بالم

نه پدر دارم
نه مادر ، دارم از دنیا می نالم

***

چشم من شبِ
زمستون ، خوابِ سنگینی نداره

خونمون حلب
و سنگه ، بادِ سرد راحت میاره

***

نه پتو رو
تن نشسته ، نه بخاری دود کـرده

به خدا تنم
می لرزه ، توی خونه خیلی سرده

***

من هم
انسانم نگاه کن ، دور نشو از این نداری

کمکم کن تا
بجنبم ، از این اشکِ غم نگــــاری

***

کاش یک شب
از زمانت ، تو به جای من می شینی

با لباسِ
پاره پوره ، دردِ بی کَسَم می بینـــــــی

***

باز کن
صندوقِ پولت ، جور کن آینده دیــــــــرم

بی کمک ارزش
نداره ، پول داری و من می میرم

***

پاشو وقتِ
امتحانت ، که خدا راهش گشوده

گنج داری
کمکم کن ، حق من دلت  ربوده

***

جاسم ثعلبی
(حسّانی) 26/10/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید