مدل پسندی


 

وقتی
رفتی روزگارم تیره گشته ، این همه دوری تو از سر نوشته

لحظه
می شمارم برای دیدنِ تو ،  باز برگرد در
فضایم ای فرشتـــه

***

اومدی امّا دیدم عشق تو سرده ، دل کشیدن واسه قلبم خیلی درده

منتظر
بودم کلامِ آخرینت ، گفتی اون خاطره ها بر نمی گــرده

***

آتیشم
زدی چرا با نورِ چشمات ، دل من عاشقِ اون صدایِ زیبات

نکنه
آخرِ دیدارت همینه ، گم شده شبم درونِ 
چینِ  زلفـــــات

***

دویدم
تا بخونم برات ترانه ، دور شدی چرا ازم با این بهانـــــــــــــه

دلِ من
بده برو هر جا که رفتی ، نمی خوام عشقی که مرده بی نشانه

***

آخه تو
نه اولی نه آخرینی ، نمیشه بگم که تو عشق آفرینــــــــــــــی

تا
همین دیروزی ها ساده نشستی ، پیش دل و قلبِ من تو بهترینــــــی

***

چی شده
یه دفعه از قلبم پریدی ، مگه اون حجب و وفایم رو ندیدی

با دو
روزه رفتنت به شهرِ دیگه ، با مدل برگشتنت قلبم دریــــدی

***

برو هر
جا دوست داری  تو بی وفایی، دل من شکسته شد
از این جدایی

طفلکی
قلبم تو کشتی زنده زنده ،  خون دل شده واسه
دستات حنایــــی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 14/10/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید