یار در راه است.............

خوش خبر نامه رسانده از دیارش هم کنون

یار در راست و غم مهر نگارش بر زبون

وعده ها داده به ما لیکن زده وعده به غم

رخ دل مخدوش کرده دوریش ظلم و ستم

ناله ها در دیدگانم غم تب کاری زده

دوری درد انتظارش غم پر باری زده

می رسد لحظه ی شادی می زنداخطار را

می خروشد گفته هایش می پرد در تار را

نگران اشک شوق دید او در ایستگاه

با چه چشمی می نگارم رخ او درد بارگاه

دل که شوریده تو راه است می تپد روز و شبش

جسم و روحم تاب برده گه که در سوز تبش

خواب از چشمم پریده مانده ام ماهی در آب

دل به دلبندم نهیدم اشک من ظرف و حباب

دلهره مد در کشیده بر سر ساحل غم

دریای آبش ابر چیده بر پر و بال الم

ای در سفر آسوده باش کاشانه ات در برد است

ای در حضر آماده باش میخانه ات در گرد است

ای بلبلم آوا نما لانه ی عشقت در مزار

ای نو گلم ساقه نما غنچه ی مهرت در دیار

خوش آمدی مستانه ای دل را سپردم سرورت

چه در صفا آن خنده ات دل را نهادم سر درت

آباد شد اهواز من با فکر و جام مخملت

آزاد شد زندانی را با نور  و کام مقدمت

 

عزیزم خوش امد میگم به شهر خودت

 

جاسم ثعلبی 28/11/1390

/ 0 نظر / 2 بازدید