امید زندگی

 

خبری ازت نبود  

خیلی بی تاب تو شدم

اومدم سراغت اما

پر گریه شد وجودم

خیلی دل تنگه تو بودم

گل مهربون و نازم

نمی دونم چرا اینجام

یا اصلا چم شده بازم

این همه قول و قرارو

اومدم یادت بیارم

اما انگار دیگه راهی

واسه برگشتن ندارم

این جا گل بارونه امشب

چقدر این فضا غریبه

چرا من هیچی نمی گم

چرا می خندم عجیبه

آخه مجبورم بخندم کسی اشکام و نبینه

حالا کو تا باورم شه سرنوشته من همینه

به نظر می یاد که امشب از قلم افتاده باشم

آرزوم بود که من امشب پیش تو وایساده باشم

چه لباسای قشنگی بت می یاد

 چقدر تو می خندی  و من از دور دارم اشک

یا من اشتباه می بینم یا دروغ بود همه حرفات

بله رو بگو گل من تو ازم خیری ندیدی

آرزوم بود که ببینم تو، تو رختای سفیدی  

حالا هر دو حلقه داریم تو ، تو دستت من توی چشمام

تو زنی من اما موندم زیر قولت روی حرفام

برو خوشبخت شی عزیزم تو ازم خیری ندیدی

آرزوم بود که ببینم تو ، تو رختای  سفیدی

بله رو بگو گل من ، بگو و شرش و بکن

من و زندگیه بی تو باورم نمی شه اصلا

داره سردم می شه کم کم خیسه از اشکام لباسم

همه گریه هام و کردم اشکی ام نمونده واسم

می زنم بیرون از اینجا بله رو می گی نباشم

می رم اون بیرون یه گوشه دست به دامن خدا شم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید