غریق

با وعده هایت آمدم

در کشتی پر از غمم

از اقیانوسها گذر کردم

نزدیک ساحل یک جزیره

زیبا و سرسبز

وسط یک دریایی پر رنگ

نرسیده کشتیم سوراخ

در افکار خسبیده ات غرق

گویا که رمقی نمانده

صدایت کردم

ندایم شنیدی

طناب نجات را انداختی

لب ساحل و نرسیده به نجات

طناب وصل را بریدی

چه وعده ای

و چه پرش هایی

همه عاری از حقیقت

که تو مکاری و در باز راندن دل مختاری

 

جاسم ثعلبی  تهران  2/10/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید