هلهله

 

تو
کجایی ، بی صدایی، ای فرشته ی خدایـــی

قطره
خونی ، تویِ قلبم ، رمزِ عشقِ هر جدایی

 

تو
کدوم شهری نشستی ، دفترِ عشقتُ بستـی

نکنه
ترسیدی از غم ، شیشه ی قلبُ شکستی

***

شاد
میشم ، تا بدونم ، عروسیتُ سرِ زبونـــــــم

هلهله
کرد ، قلبِ پاکم ، توی حجله مونده جونم

 

نکنه
از من جدا شد ، آخراش چه بی وفا شد

پاک
کردی خاطراتم ، توی دریایت فنا شــد

***

تو عزیزی
، تو نجیبی ، از گل و چشمم شنیدم

تو
قشنگی ای غزالم ، با همین آرزو بریــــدم

 

چه خبر
از عاشقی هات ، چراغِ روشنِ فـــردات

تو
بریدی وصله ی دل ، با کلامِ خشک و زیبات

***

بارشِ
غم در بهاره ، مدّتی دیدم دوباره

تو
فضایِ آسمونم ، چشمکی نزن ستاره

 

قسمت
میدم به دردم ، به نم اشکایِ سردم

سرنوشتم
آتشی شد ، زنده ای باور نکردم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 21/07/91

/ 0 نظر / 2 بازدید