گل اهوازی

 

 

ای گلِ
اهوازی ، رعنا و طنازی

در
ساحلِ کارون ، کردی دلم مجنون

شدم
اسیر تو ، در ریزش بارون

آوای
هر سازی ، ای گلِ اهوازی

***

قابِ
چشت پیداست ، چون قایقی زیباست

گیسوی
آویزت ، تاجِ سرت غوغاست

چه
خوشگل و نازی ، ای گلِ اهوازی

***

باشیله
و دیبا ، چو آهو در صحرا

عبای
پوشیده ، چو کشتی در دریا

در
چشمِ غمازی ، ای گلِ اهوازی

***

ای
نوگلِ خندون ، ماتم زده در جون

بی تو
دلم تنگه ، آواره در زیتون

ای نُتِ
آوازی ، دختر اهوازی

***

هلال
تابیده ، در دلم رقصیده

در
نادری رویید ، عطر گل پاشیده

سرور
هر رازی ، ای گلِ اهوازی

***

یکدل و
یک رنگی ، عفیف و خوش برگی

ای
ساقه ی بی خار ، روییده بر سنگی

هرگز
نمی بازی ، ای گل اهوازی

 

جاسم
ثعلبی ( حسّانی )  30/02/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید