گل آبادانی

 

ای گل
آبادانی ، خوشگل و خوش زبانی

پوشیدی رنگ شهرم ، با شور و شادمانی

به به
چه با صفایی ، ایو الله دل ربایی

مُردم
از این قشنگی ، با عشق و آشنایی

بیا ای
هم زبونی ، کنار لب نشونی

رُخت
تابیده در شب ، تو ماهِ آسمونی

مثل
فرشته اومد ، ستاره ها در اومد

خورشید
احمد آباد ، با ماه و اختر اومد

خوش
اومدی کناروم ، تو شط قایق سوارم

مرا
دیونه کردی ، نَکُش با درد و زاروم

 

جاسم
ثعلبی (حسّانی ) 28/02/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید