ناله ی عاشق

 

مرا دل در بلا       ماندست      ناکام                 کنون صبرم به دل کردست پیغام

 

که من صبرم یکی  شاخ    بهشتی                 چرا بردی و دردوزخ     بکشتی

 

دل تو دوزخی  پر     اتش     و   دود                ازیرا من    زتو    بگریختم   زود

 

دلا دانی که ترسیدن   خیال    است              مرا از درد     نالیدن    محال  است

 

بهر دردی که باشد صبر    نیکوست             غنا از صبر مردان  دانی  ای  دوست

 

تو کوچیدی و من مانم   دل    ارام                نگفتی     یاوری     دارم نه   پیغام

 

چنان خرسند گردم    در   جدایی                  زمن دور است   رسم بی    وفایی

 

فدا کردم به جانت هر چه خواهی                 فراموشم  نکن تو     در    تباهی

 

بدان عاشق ز عشقش  مهر ورزد                  جفا کردن     بدان   نانی     نیرزد

 

زعشق   حق بگیر این مهر کاری                   چنین باید     زرسم     دوستداری

 

مگر   درد دلم را    حس   نکردی                    مگر جور غمم را    در    سپردی

 

بنیکی    یاد باد     ان    روزگاری                     تو بودی در کنارم چون   سواری

 

قضا در خواب بود و   بخت بیدار                      بد اندیش    اندک و   امید   بسیار

 

جهان این پند    دارد    جاودانه                       وفا  باشد     دلیر   این        زمانه

 

ترا از چشم و جان اکنون بریدم                     به جای عشق تو   یاری      جویدم

 

ندیدم یاورم با    چشم   ودستم                   درود قلب   جستم    خیلی   مستم

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
mesam

سلام عزيزم به وب زيبات سر زدم ممنون ميشم به وب ما هم سر بزني [گل][گل]

rira

سلام زیباست با کلماتی رو به عشق و دوستی [قلب]