مسیر

جسمم در تابوت غمت

بی حرکت و بی نفس

در یک مسیر طولانی

همسفر با بادهای سرد

بر زبانهای لال روزگار

اسیر در بند عشقی ناشناخته

به قبرستان غربت

همچون سفیر تیز روی دهر

با کوله باری از واژه های مبهم

یک لحظه از خیال تصورت

غافل نشده این دل مرعوبم

کاش خوابم به حقیقت رسد

کاش در کوههای زندگی ام

 دره های عمیقی نباشد

نگران سقوط

ترس از واهمه ها

همه در ساعت زندگی دلم کوک می زنند

کاش سرنوشت بفمد معذبم.

 

جاسم ثعلبی  تهران  2/10/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید