یا رسول الله


 

یا رسول
الله اسیرم ، دل به دامان تو بستم

وقتِ کوچِ
آخرینم ، سرِ راهِ تو نشستـــم

***

شهر ها تاریک و خاموش ، فقط شهرِ تو چراغان

دلِ من شادی
ندیــده ، توی قلبم  درد  و ایمــــــــان

***

ای پیامِ
زندگانی ، ای نویدِ عاشقانــــــــــه

با تو دل
پیمان بسته ، عشق نابِ صادقانـه

***

مرگ بر
سلمانِ رشدی ، داد زد قلب و وجــــودم

عاقبت در
جایی گیر است ، لعنتش در دل سرودم

***

ای امیدِ
آخرینــــــــــــــم ، ماهِ تابانم تو هستــــی

شرک و بت و
بت پرستی ، با کلامِ حق شکستی

***

 عالمی در ظلمتِ غم ، دعوتت پاکیزه کرده

علم و
بیداری امت ، در بشر آویزه کرده

***

یا نبی جانم
فدایت ، دشمنت دیوانه گشتــــــــــه

قصر های
حاسدان را ، در جهان ویرانه گشته

***

می پسندم مهرِ
حق را ، قسم به قلب و ردایت

رمزِ ایمان
و حیاتم ، به خدا جان ها فدایـــت

***

ای نوید
آسمانی ، ای ستاره ی امامــــــــــت

ای کلید
راستگویی ، ای ترازوی شهامت

***

تو شکستی بت
پرستان ، جلب کردی قلبِ سلمان

با اذان بلال
سروده ، عزت و ایمان به انســـــان

***

ای اللهی
پاک گردان ، دلِ من از هر گناهــــــــی

قلب و جانم رهنما
کن، آنچه را که تو بخواهی

***

جاسم ثعلبی
(حسّانی) 24/10/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید