ای خمینی (ره)

ای خمینی (ره)

تو رفتی و با رفتنت ، امیدم ورفته به بـــــــــــاد

گل گفتی و گل گفتنت ، تو خاطراتم زنده یـــــاد

بی تو غریبم ای قمر کو زندگی کو یارِ مــــــــن

ای دلربا ای بت شکن ، میزان حکمی عدل و داد

***

بی تو آواره شدم ، بی تو دل پاره شدم

شوقِ دیدن آرزوم ، رفتی بیچاره شدم

***

پس چرا رفتی همیشه ، ای چراغم در ســــفر

بی تو مهدی دیر کرده ، ای امیدِ منتظــــــر

سینه ها با سوز و آهش ، می کشد دردِ ظهور

شیعه با پرچمِ عدلش ، پیش رفته در خطــر

***

هموطن گلگون کفن ، گلِ یاس و یاسمن

با علی پیمان ببند ، لباسِ رزمُ نکـــــن

***

ای دلیرِ سر شناسم ، زود رفتی از دیــــار

سرورم آماده هستم ، توی دشت و لاله زار

بیعتم عهدم وفایم سندی بر گردنــــم

شاهدم ابنِ مظاهر پیرشدم در کــارزار

***

با ولایت زنده ام ، عدل و مهرش خوانده ام

حافظِ اسلام و دین ، در لوایش مانــده ام

***

ای خمینی ، ای سفیرِ راهِ حق در آسمـــان

زاد روزت یاد کرده ، از فروزت در جهــــان

عاشقانِ نوحه خوانت ، سینه ها تر کرده اند

با غروبِ روحِ پاکت ، اشک بارند مومنـــان

***

بارگاهت شاهده ، یاورم فرمان بــــده

یادته روزای دور ، جبهه ها غوغا شده

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 14/03/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید