سرمای شبانه

 

تویی معشوق قشنگم

تویی ان بود و نبودم

تویی هستی وجودم

مثل سرمای زمانه

عشق تو زد استخونم

امدی توی وجودم

خونه کردی در درونم

کاشتی گلهای عذابت

عشق سوزان خمودم

من کنارت نیمه جونم

که بدونت نمی مونم

تو چشای مهربونت

رنگ دریای را می بینم

تو ان دریای عجیبی

قایقی شکسته دیدم

با وجود روح عشقت

من به ساحل می رسونم

/ 0 نظر / 3 بازدید