سر الخیانه / راز خیانت ( شعر فارسی و عربی )

 

گلـبی
ما مـرتاح منّچ ، بس کلامی زیّـنیته

بلقلم  ما شفتی ریتچ ،  حـبّچ  ایکصّر  لگیته

***

سکّرت
لحظة  ایّامی  ، من رجعتی او شاهدیتچ

ابسهر
ما نامن اعیونی ،  و ابسریری     فارگیتچ

***

والله
ملّت روحی منچ ،  ما طلعتی الوان   طیبه

حلّفیت
الگلب لجلچ ، امن القهر زاعچ حبیبه

***

انتی
حب لو عدو مخلّص ، صادقیتینی    ابکراهه

امّنیت
الگلب عندچ ، خنتی فی حبی ابصراحه

***

وسفه
دخّلتچ ابگلبی ، او حاربت گوم اعلی شانچ

رحتی
ابدرب الشماته ، خالی اصبح   لی    مکانچ

***

بلخیانه
حطمیتی  ، عتبت اگلیبی الز چـیه

لا
تمکـرینی ابکلامچ ، بعـد ماریدچ اذیـه

***

حرّمیتی
اسنین عمـری ، ادری گلبچ ما یخاف

ورد
بستانچ شتلنی ، و اسقه گلبی ابکل خلاف

***

معنی
شعر:

دلم
آرامش نداره ، واژه هاش ساکت نشستن

با
قلم مگر ندیدی ، دوستام قلـبم شکستن

***

بر
خلافِ راز هایت ، از سفـر بر گشته بودی

شبا
بیـداری کشیدی ،  دردِ بی درمان گشودی

***

دیگه
دیگه خستم از تو ، بستم اون عشـقِ فریبی

قسم
خوردم تا همیشه ، خــط خورَد نامت حبیبی

***

گرم
کردم عکـس هایـت ، آتشی روشـن نمودم

آب
دادم قلبِ تشنه ، سـایه هات از دل ربـودم

***

عاشقُ
نیزه به دستی ، با متانت دل کشیدی

قلبمُ
به تو سپردم ، با خیانت رگ بریدی

***

حیف
در قلبم نشستی ، دلم با تنهایی جنگید

راهِ
دشمن شاد رفتی ، بر گلم میحانه بارید

***

با
تمـنّا های سـردت ، آرزو هایم دریدی

مکرِ
چشمانت قشنگِ ، خـدا حافظ  تو بریدی

***

سال
ها عمرم هد ر شد ، می دونم قلبت نترسِ

گلِ باغِ
تو من و کُشت ، ساقی قلبم به هرسِ

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 03/10/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید