ستاره چشمک نزن


 

ستاره رنگِ لبات  برقِ چشات ، دلم و کور می
کنـــــه

بد
جوری خاطر خواه ناز نگات ، حالِ دل شور می کنـه

قاصدک
تو می دونی چشم سیات ، جونم و می لرزونه

طنین
زیبایِ عشقِ با وفات ، برگی زیرِ بارونـــــــــــه

***

تو
چقدر مهربونی ، تو فرشته می مونــــــی

کاشتی
عشقت تو دل ، تو بهارت می خونی

***

می
خونی با اون صدایِ ناز تــــــــــو

توی
دشتِ سبزِ دل آوازِ تـــــــــــو

هر چه
گل سجده نموده از صــدات

دنیا
دیده تو فلک پرواز تـــــــــــو

***

ستاره
چشمک نزن دل می میره

ستاره
ناز نکن دل می گیــــــره

عزیزم
مگه تو یاور نـــــــداری

ستاره
جون و دلم شد اسیـــره

***

باورت
میشه که دیوونه شــــدم

باورت
میشه که بی خونه شــدم

این
همه درد کشیدم پای تـــــو

روی
موی خوشگلت شونه شدم

***

ستاره
با من بخند وقت غـــــروب

حلقه ی
عروسی بر دلم بکــــوب

توی
قایقِ سفر منتظـــــــــــــرم

لحظه ی
غرّش دریایت چه خوب

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 27/07/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید