داد شهید

داد شهید

همه جا آتیش و دود ، همه جا ظلم وستم

آدما چشمِ کبود ، زاده ها عین صنم

***

همه جا رنگِ نبرد ، قطع سر سر زبونِ

روی بام سرنوشت ، جغد شب ها می خونه

***

توی قبرستون شهر ، مرده ها زنده شدن

از داد و بیداد شهید ، پله ها کنده شدن

***

وقت بارون اومده ، وقت ابرو رعد و برق

وقت آسایش گل ، وقت خوش باور شرق

***

بی خبر چشم انتظار ، مشت و دیوار و پلاک

با شعار آتشین ، جان فدا بوسیده خاک

***

در دیار آشنا ، عدل و میزان و شعار

با خروش مرد و زن ، مست دیدار بهار

***

از سفر با دست باز ، مرد ایثار اومده

حامل عشق نوین ، به وطن یک سر زده

***

مرگ و میر غصه ها ، ذوبِ در آتش فشان

شادی ها کل کل زدن ، جای پای رفتگان

***

اون خزان نیمه سبز ، کوچ کرده از دیار

صاحب گل دسته ها ، جایگاهش شد مزار

***

ای خمینی نام تو ، در دلستان مهمونه

غرّش و آماده باش ، یادگارش می مونه

***

جاسم ثعلبی (حسانی) 18/11/1393

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید