بیعت با امام

 

کفر است که یک جان همتای حق در کار را

ظلم است دلیران قربان هر خونخوار را

مارکبری نیش زد زخم زبانش شد پدید

خوار گشت در لانه اش مهجور  در   آوار را

کی تامل کرد   تا   یاد   ضعیفان   بنگرد

دسته جمعی دستها می گشت چون مختار را

سال    نهضت  یادگار  رهبر ایران زمین

سوی رحمت رفته است آن دیده ی گفتار را

آه در دلها بجوشد همچو ذوب   آتشفشان

علمدار دین  و    قرآن   منجی   رفتار   را

ای امام مسلمین ای رهبر  ایران  زمین

عهد ما عهد  ولایت ای  مرشد ابرار را

بشنو  ای    بیگانه ی   شیطان   پرست

ما خمینی زاده ایم تا  کی   شوی   بیدار را

با امامم دشمنی یا  با   من  یکتا   پرست

فقه و عرفانش بخوان در  محفل اسرار را

فرعون تب دار زمان عبرت نداری از پدر

هجر دادی سیدم   در   آخرت   کو   یار را

می پسندی نقشه ی کفار در ظلم و ستم

شعله می گیرد زبانه   آتشش   انبار   را

مهد اسلام و  نبوت  پای  هم  در  اتحاد

خوار گشت  ارباب  شیطان  دیو مردم زار را

ای اماما رحمتت   از  رحمت  باری  بود

سبزه پیچی   لاله زد  در  دشت خرمن بار را

در گلستان این زمین کز لاله ها روییده اند

باغدارانش ملائک صف به صف   دیوار را

با رفتن معشوق دل یاریگر ما زنده است

در دین ما رسمی بود تعیین بیرق  دار  را

من خوی دیدن داشتم کی میشود دل بیقرار

در انتظار   خفتنم  کی   میشود   دیدار را

عاقل بیندیشد از این پندش نگیرد این سئوال

ای سائل و مسئول من آن گمشده در غار   را

می یابی الفاظ قرین در مکتب اسلام و دین

مکتبی را که فطرتش از عالم الافکار را

رفتی و با آن رفتنت رنگ ستم خاموش است

بر دوش دارم اسلحه تا می کشم  کفار را

نابود گردد دشمنت دشمن اسلام  و   علی

بر می افراشم پرچمت بر قله ی  پیکار را

 

جاسم ثعلبی   01/11/1375

 

/ 0 نظر / 3 بازدید