ملّکه

 

من
دیگه نمی یام ، پیشت بمونم

داد خواهی نکن، مهمونه جونـــم

دیگه
پیشت نمیـــــــــام ، درد دل رو نمی خـــــوام

قلبم
افتاده تو دام ، دیگه شعری ندارم واست بخونم

***

زندگی
چه زیباست ، بی درد و زاری

در
کنارِ یــــارم ، چه افتــــــــخاری

وای از
این ســــــر نوشت ،  تو خاطراتم نوشــــــــت

بی تو
دنیایم بهشت ، ناگهانی خشک شد دریایِ خونم

***

پادشاهی
کردهِ ،  عشقِ جدیدم

به چه
زیبا صفت ، یارِ سفیــدم

زلف و
موهاش ُ ببیــن ، چه قشنگه نازنیــــــــن

بویِ
عطرِ یاسمین ، باورم نمیشه رو دل نشونـــم

***

پشتِ
پرده بگم ، از اون فرشته

نامِ
زیبای من ، بر دل نـــوشته

چه
لبایِ سرخی داشـــت ، تو دلم عاشقی کاشـــــت

با طلا
چشمم نگاشت ، کی میاد به خونه اون مهربونم

***

ناز
ناز و باریک ، رو لب کمـــونه

مثلِ
کبکِ خوش پر ، تو آسمونه

مریم و
ملکه نهــــاد ، اسم هر دوتا چه شــــــــــــــاد

تو دلم
عشقش فتاد  ،  بوسه بارون شدم این و می دونم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 06/07/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید