نسخ

 

نسخ

امسال پرستوها

بال نمی زنند در آسمان غربت

کوچ ممنوع شد در دیار دلتنگی

کرکس ها همه ی فضاها را

اشغال کردند

ساحل مرداب اجساد پرنده های مهاجر را

میهمانی نمود

و مرغ های گوشتخوار

با آدمک های قرن 22

خویشاوندی دارند

چه بهتر

آرزوهایت را نسخ کن

در سرخی غروب آفتاب

تا ماه گریه های نیمه شبت را نبیند

جاسم ثعلبی (حسّانی) 26/09/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید