با تو نبودم

 

اومدی تو پایِ دردم ،
دلتُ دادی و رفتــــــــی

دردی دیگه گفته بودم ،
فک کنم اونو نخوندی

***

من و با این خستگی ها ،
چه عجب درکم نکردی

انتظارم از تو اینه ،
عشق تو محکم نکـــــــردی

***

درد دل با تو نبوده ،
می دونم آشفته گشـــتی

می پرستمت عزیزم ، کی
گفته تو خیلی زشتی

***

تو امینی تو لطیفی ، تو
مسیرِ زنده بــــــودن

تو ترانه ی قشنگی ، دل
و جانم خونده بودن

***

وقتی خوندم ناله هایت ،
دل من شده اسیــرت

توییِ جاده ی پر از خم
، جان من شده اجیرت

***

این همه وسوسه کردی ،
بس کن و دردت به جونــم

شک نکن من خیلی زشتم ،
دوست داری با تو بمونم

***

کشف کردم با ترانه ،
تویِ اون قلبِ درونـت

تو حسودی تو بریدی ،
ارزونه عشقِ گرونت

***

باشه من بدم همیشه ،
دور شو از سرنوشتم

ولی تو دلم نشستی ، درِ
عشقت من نبستم

***

روز من دوازده ساعت ، ساعتی هزار پــــــــــرده

تو هزاری صد غمی هست ،
هر غمش یه کوهِ درده

***

عاشقم عشقِ درونی ، در
دلم نشسته خویت

می آیم به خاطر تو ،
برا گلبارانِ کویـــــت

***

جاسم ثعلبی (حسّانی)
23/05/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید