عشق درپیری

 

بَه چه
دل سیری ، عشقِ در پیری

آه و
بی خوابیِ شب ، مست و دلگیری

وای از
این دردا ، در غمی زیبا

تشنه لب گل گشته است ، یاوری تنها

رنگِ
مصنوعی ، موی سر نوعی

جامه ی
رنگین کمان ، وعده با طوقی

بَه
عجب زیباست ، لب به لب دریاست

خوانده
سرودِ عشق ، مرغکی شیداست

بی بی
عاشق شد ، ماهی فالق شد

نورِ
او پیداست ، از هر چی طالق شد

شب
نخوابیده ، مستی جوییده

نقش زد
صورتِ ماه ، ستاره تابیده

وای از
این وعده ، پیر و درمانده

با عصا
تکیه کنان ، عاشقی زنده

چشمِ
عینک پوش ، مسج و تن جوش

شعر
عشق و عاشقی ، بوی عطر آغوش

چه
پریشانی ، چشمِ گریانی

بی بی
و بابابزرگ ، گل و گلدانی

جاسم
ثعلبی (حسّانی )  02/02/1391

/ 0 نظر / 4 بازدید