زخمِ عمیق

 

سالها
غم خورده قلبم ، باز شد دیوارِ نرمش

از
لجاجت های عشقی پاره شد ، اسرار گرمش

صبر را
سوزن نموده ، نخ زدم زخمِ نفوذش

دوختم
پاره ی دردش ، سوختم در آه و سوزش

مدتی
در رختخوابم ، جسمِ بی دل مانده بودم

از
حسادت های یاران ، دردی با غم خوانده بودم

بَه
عجب تابیده نورش ، در مهستانِ غریبی

ترک
شادیها نموده ، مکر و زندان و فریبی

بسته
شد با صبر و پیشه ، راه آن زخمِ عمیقی

گه دگر
یادی ندارم ، پاک کردم هر رفیقی

ای دلا
آسوده تر باش ، از رفاقت های راهی

عاقبت
در خود نگر را ، عشقِ بی ارزش به کاهی

مستِ
مستی از فریبش ، در گذر دنیا عجیب است

بخششِ
یاران نظر کن ، خنده و چشمک فریب است

جاسم
ثعلبی (حسّانی )  1391.02.15

/ 0 نظر / 2 بازدید