تک بیتی و دو بیتی

 

دل بیمار و دکتر گفت برخیز دوایت هست

روزی که دوا بیمار ، بیمار چه باید کــــــرد

***

خورشید شدی انگار نورانی و مهتابـــــــــی

روزی که فلک ابری است نور ازماه می تابد؟

***

صد سال دویدم من دیوانه شدم از دوست

یک سال جدایی شد احوال دلم بهتــــــــر

***

خسته شدم از این فضا  از این روز های تکراری

دلم چشیده خستگی از این فرمان بیـــــــگاری

***

دور دور نعره ی مستانه ها

حرف حرف داور و بی خانه ها

حالا وقت التماست ای رفیق

وقت مسکن دادن آوراه ها

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 26/11/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید