بیعت

 

کفر است    که  مخلوق  خدایی   گردد

ظلم است که یک  جان    ستانی   گردد

 

شاه رفت الفاظ نامش   دل  بگیرد  زاررا

خوار گشت اندر وطن مهجور  در   افلاک را

 

کی تامل کرد   تا   یاد   ضعیفان     بنگرد

 دستها می گشت اوای  خدا   جویان را

 

سال       نهضت    یادگار  رهبر ایران زمین

سوی رحمت رفته است آن دیده ی گفتار را

 

اه در دلها بجوشد همچو ذوب   اتشفشان

علمدار دین  و    قران   منجی   اسلام   را

 

ای امام مسلمین ای   رهبر  ایران  زمین

عهد ما عهد  ولایت  جان   فدای  روح  را

 

بشنو  ای    بیگانه ی   شیطان   پرست

ما خمینی زاده ایم تا  کی   شوی   بیدار را

 

با امامم دشمنی یا  با   من  یکتا   پرست

فقه و عرفانش بخوان در  محفل   ایمان را

 

شاه    خائن   نوکر     بیگانه    دوست

هجر دادی سیدم   در   اخرت   کو   یار را

 

می پسندی صحبت اغیار در فتح  الفتوح

شعله می گیرد زبانه   اتشی   سوزان    را

 

مهد اسلام و  نبوت  پای  هم  در  اتحاد

خوار گشت  ارباب  شیطان  از  کلام  الله را

 

ای اماما      رحمتت   از  رحمت      باری  بود

سبزه زار و   لاله زد   آن   دشت و  کوهستان را

 

در گلستان این زمین کز لاله ها روییده اند

باغدارانش ملائک صف به صف   دیوار را

 

با رفتن معشوق دل یاریگر ما زنده است

در دین ما رسمی بود تعیین بیرق  دار  را

 

من خوی دیدن داشتم کی میشود دل بیقرار

در انتظار   خفتنم  کی   میشود   دیدار را

 

عاقل بیندیشد در ان پندش نگیرد در سئوال

ای سائل محزون من آن گمشده نایاب   را

 

می یابی الفاظ قرین در مکتب اسلام توست

مکتبی را که نهضتش از خاتم   الابداع را

 

رفتی و با ان رفتنت ظلم و ستم   خاموش   است

بر دوش    دارم اسلحه      تا می کشم  کفار را

 

نابود گردد دشمنت دشمن اسلام  و   علی

بر می افراشم    پرچمت   بر قله ی  پیکار را

 

/ 0 نظر / 4 بازدید