تیرِ خلاص 2

 

پری
فایده ندارِ ، دیگه پشیمونی تــــــــــو

خرجِ
بی حاصل شده ، این همه مهمونیِ تو

ببین
دریایِ دلت ، آبستنِ موجِ بلنـــــــــد

دیگه
نوری ندارِ ، چراغِ شمعدونی تــــــو

***

آوام
شدی با دلِ مستــــــــت

بد نام
شدی با گلِ دستــــــت

ترسِ
دل من بی تو همیشـــــه

دلم
خسته شد از رفتارِ پستـت

***

گلِ تو
بی بوشدِ ، تا بو کنم برگــــــای اون

دل تو
جوری سوارِ ،  پیکر و ژرفایِ جـــون

آخه تا
کی بمونم ، اسیر غمهایت باشــــم

برو
پوکیدی دلم ، تا پر نشه دریای خون

***

خوشنام
شدی از کینه بســــتن

آروم
شدی با هر چه گفتــــن

وعده ی
دلت موندِ در آغـوش

مستانه
برو به جایِ خفــــتن

***

آخرش
یادت باشه ، شمشیر پارگـــــــی زدی

با
زبون بی وفا ، پیام فتنگـــــــــــــــــی زدی

کوچه
ها دل خور شد از ،  سنگِ دروغایِ شما

رویِ
دیوارِ دلم ، پایانِ زندگــــــــــــی زدی

***

لیلی نشدی
برایِ مجنـــون

شرجیِ
دلت هوایِ بـــارون

من
موندم و تارِ عنکبوتــت

تو
خاطرهام نمایِ زنـدون

***

آزارم
شدی با دلِ خســــــتت

بد نام
شدی با دلِ مستــــــت

ترسِ
دلِ من بی تو همیشــه

ای کاش
قلم شکسته دستت

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی)

13/06/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید