لقمان حکیم و قایق سوار (2)

لقمان حکیم و قایق سوار (2)

هر روز در تنهایی ماندم با خـدا

داد و غم هایم شدند از دل جدا

ماهی یک بار به حجامت رفته ام

خون فاسد از اعصابم کنــده ام

سالی یک بار دوش دادم دل و جان

پاک کردم جسم و قلبم همزمــان

روزه ام در حال کارِ عـــــــابری

دلم خشک از میوه های نوبــــری

گفت لقمان ای پسر گفتی صواب

حفظ کن راز دلت بی خود نتاب

راستش محتاج من هم نیســتی

حرف حقت در سخن آمیختی

آفرین بر تو که زخمت بافتـــی

جامه ی دردت به دستت یافتی

برو محتاجم نمی شد این تنــت

دست آن خالق کشیده مردنت

جاسم ثعلبی (حسّانی) 19/02/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید