دزدِ عروسک ها

دزدِ عروسک ها

قسم خوردم به چشمانت ، به چشمانت قسم خوردم

تو خونت پا نمی ذارم ، نمی ذارم دلم بــــــردم

***

خودت خوابی تو رویاهات ، نزن آژیر بدبختـــی

نگو دزدِ عروسک هات ، عروسک داده تو سختی

***

نترس از ابرِ پر بارون ، صفا میده دل و جونـت

بترس از موجِ دریاها ، بترس از قلبِ داغونـت

***

نده عنوانِ عشقت رو ، بمون تنهایی با حسرت

بکش آه و غمِ دوری ، بنال از درد در قصــرت

***

خودت بستی درِ سازش ، نه راهی مونده نه نشتی

صعودت آرزویم هست ، امتحانت گفته برگشـتی

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 04/05/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید