جنگ تقدیر

 

مسلمان جنگ تقدیر است عرب درگیر و آواره

شهادت نوش جان کرده همش با بمب طیاره

همه جا آتش و خون است همه جا جنگ و درگیری

عراق و شام و لبنان و یمن در بند تفسیری

سرای دهلی پاکستان سفیر قاعده جوشان

از آن صد دسته تابیده غرور و جنگ سربازان

دیار کابل و افغان سپر گردیده دلشوری

سواران رد پایی شد جهان بوسیده از کوری

ببین سرهای بی جان را به بی مهری زتن چیده

کجایی خالق دانا به ناحق جسمی رقصیده

اتم جنگنده بی انسان و موشک های دورادور

سلاحی دست خونخواران بشر کوبیده در هر گور

مسلمان حکمت حق را زلالِ آبی در دیده

کلام او صفای دل درون کعبه تابیده

عرب درگیر اصلاحات به جنگ سختی چسبیده

ضماد زخم خود را بست دخالت ها هوس چیده

بکش دست بلا ازدوست برادر دارد از جانش

هزاران ساله همکیشند  شریف و بی طمع خوانش

و اسرائیل می غرید جنگ سرد و گرمش را

فلستین در قفس کوبید سکوت و درد و نرمش را

چنان امریکا می گوید همان حرفش ملاک آمد

سر تعظیم می خواهد و یا پس گردنی آید

مسلمان یار آزادی به همدیگر محبت کن

تو را از تور غرب آشوب به همنوعان شفاعت کن

تو بشکن قفل هر زندان خودت زندان و محکومی

اگر دل بستی از عشاق نگو معشوق هر قومی

خدا مخلوق تو خسته از این افعال بد بازی

همه انسان همه خاطی نجات بندگان رازی

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/04/1393

2014-06-30

 

/ 0 نظر / 15 بازدید