من غریبم

 

من غریبم
توی شهرت ، از غمِ دل شب ندیـدم

همه جا سرما و برفِ ، از این سرمایی بریدم

***

چشمِ خواب
آلود روزم ، با سلامت ناز کرده

عشقِ تازه و
جدیدی ، دفترش آغاز کــــرده

***

نم نم صدایِ
خوبت ، مثلِ بارونِ بهــــــــاره

باز تابِ صد
سلامت ، دل گشوده ای ستاره

***

می شنیدم
حرفِ قلبت ، داد می زد در درونم

عاشق و مستِ
نگاهت ، درد دارم بی زبونـــم

***

از هزار
سلام گذشتم ، توی صندوقِ ثوابم

با علیک
گفتن همونه ، نوری بر دریا بتابم

***

می خونم ترانه ی دل ، شبا در تاریکی مستــــــم

هر که دیده قهر
کرده ، دلم در مهرت شکستم

***

خوش به حالِ
تیکه سنگی ، توی ساحل آرمیده

نه دلی داره
نه  عاشق ، شب نشینی ها ندیـــده

***

من یه سنگم
توی ساحل ، در کنارِ مرغِ دریا

مستِ تنهایی
و شب رو ، دلبرم هستـــی خدایا

***

جاسم ثعلبی
(حسّانی) 25/10/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید