نمیخوامت مگه زوره


 

تو
هوایِ شادی و غم ، دلِ تو روزی یه جــــــوره

تو
خودت عهد وشکستی ، نمی خوامت مگه زوره

***

برو
تکیه کن به دیوار ، گفتمت دردم زیــــاده

بوس کردی
خاطراتم ، باورم شدی چه ساده

***

با
سکوت باد و بارون ، دلم و به خون کشیدی

اومدی
یه لحظه پیشم ، تو بگو حرفی شنیدی؟

***

تو یه
دیوِ ترسناکی ، وقتی دیدمت پریــــدم

آدمی
به شکل و رنگت ، توی زندگی ندیدم

***

نصفِ
شب دلم بیدارِ ، ترس از اون کابوسِ وحشی

مرگم و
خودم خریدم ، بهتر از گورم تو گم شــی

***

دلِ تو
صافِ به پاکی ، فرشته عذرایِ مریــــم

با تو
یه شبی نشستم ، زخمم و کشیدی مرهم

***

یادته
وقتِ غروبِ ،  آفتابِ نیمه جـــــــونِ

میشینیم
کنارِ ایوون ، قصه میگیم از زمونِ

***

با
دروغات دل بریدی ، دار زدی قلبم تو کویـت

نمی
خوام تو رو ببینم ، نمی شینم روبرویـــــت

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 29/07/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید