شهادت امام جعفر صادق (ع)

شهادت امام جعفر صادق (ع)
قلم جویا شده رو برگِ فکرم زود
حروفِ شعر آهسته به جان آمد
امامان رمزِ بازِ عشق و خوشبختی
سر از محرابِ کوفه با زمان آمد
***
شناور مانده فکرم در بهارِ رود
روی آب می چرخد و دل جویید
بلم با موج ناگه سر گذر کرده
پیامِ گرمِ قلبم در فضا پیچید
***
کلاغِ دردِ غمها آمد از پـــــــرواز
بر بامِ دلم با ناز می گویــــــــــد
خبر چین آمده با یک کلامِ شور
شهادت صادقِ دلساز می گوید
***
پیچیده تنم یکدم شدم مبـــــــهوت
در ساحل وعقلم خوانده تفســـیری
استادِ امامان ماتمش امــــــــــروز
اشکم ریخت در سوگش و دلگیری
***
تولد روزِ هفده در بهاری نـــــــــــــــو
به هشت و سه دهی پیغامش آورده
از باقر و ام فروه تولد گشـــــــــت
به پنج و شصت سالی عمر خود کرده
***
وفا با علم را از جدِ خود جویید
ولایت کرد با برهان و قرآنش
جون است و قلم بگرفته چون شمشیر
به روز آورده علم و فکر و دیوانش
***
ختام آل امیه او امامت کـــــــــــــــرد
به مجلس خواند سردارانِ دنیــــــــــایی
کلامش با سیاست از جهان در خواست
سران و دشمنان ، دوستانِ تنهـــــــــایی
***
هشام ابن الملک و جابر حیّان
مفضل بن عمر با جمعی علم آموز
ابوحنیفه و بن سالم و مومن طاق
هزاران دانش آموزانِ دشمن سوز
***
به ذلّت تن نداد از قهر هر سفّاح
کتابِ حق به سینه حافظی کرده
صراطِ حق گذر کرده به به شمعی نور
پیام شیعه در دل نافذی کـــــرده
***
درودی باز ای صادق نثارت بـــــــاد
به یادم باش ای سرور تو قبری تنگ
قسم خوردم به حیدر و ابو الکفّین
نمی ترسم از راه های کویر و سنگ
***
بپرس از مرقدِ جدت بقیعِ گــــرم
چنان فریاد ها در کربلاء جوشید
حسین و مرقدش مهر شهادت شد
جهانِ شیعیان کاسِ ظفر نوشـید
***
به جدت قسم تکرارش کنم هر روز
ثابت قدم گشته شعر و تعبیــــرم
کلام حق تو قرآن آمده چون روز
پشیمانی ندارد عقل و تفسیـــرم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/06/1392

/ 0 نظر / 4 بازدید