عزیزی

تو عزیز از هر عزیزی

شب میایی خاطرم

دست مهربون تو

می کشی رو صورتم

لبان پور صداقتت

می بوسن چشای من

نگاهت پر از محبته

صدات پر از نوازشه

لحنت پر از ستایشه

بیا کنارم بشین

نشستنت برای من ارامشه

مثل نیاز و خواهشه

عین نیاز گل به اب

حس می کنم کنارمی

ان قلب مهربون تو

هیچ وقت ازم دور نمی شی

همیشه پیشم می مونی

تو لحظه های بی کسی

هر شب از این خاطره ها

یه دنیا زیبا می سازی

خیالت باشه عزیزم

در قصر زیبایی ما

جز من و تو راه نمی دم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید