پرستوی مهاجر


 

ای
پرستوی مهاجر سفرت پر خطــــــره

در هوای برف و ابری دلِ من غمخوار تو

رفتی و
تنها نشستی روی موجِ سرنوشــت

آخه من
چکار کنم با این همه آزارِ تـــو

***

التماسم
نشنیدی خسته ام از زندگـــی

بالِ
پروازت شکسته حرف ها دارم زیـاد

باختی
بازی عشقت داغ شد قلبت چرا

مرز
ساحلِ غریبی عشقتُ دادی به بـاد

***

تو بگو با لبِ بسته میشه فریادی کشیــــد

تو سفر
قلبم شکسته میشه دلداری کنـــم

می دونی
آتش گرفتم از تبِ سرخِ چشــات

میشه در
مکتبِ عشقت لحظه ای زاری کنم

***

قاصدک
برگرد دوباره اومده فصلِ بهــار

قایق و
پارو تو ساحل صدای آهت شنید

عاشقانه
می پرسته لحظه های شاد تــو

دلمُ به
انتظارت ردِّ پای تو ندیــــــد

***

از تو بی
رحمی چشیدم  لحظه ی تنگ غروب

حس نکردی
با نگاهت لرزشِ  کُند لبــــام

دلت می
فهمه غریبی درد بی درمون عشق

کاش اشکِ
تو چشیده سوزشِ تُند چشــام

***

تو بگو
با لبِ بسته میشه فریادی کشیــــد

تو سفر
قلبم شکسته میشه دلداری کنـــم

می دونی
آتش گرفتم از تبِ سرخِ چشــات

میشه در
مکتبِ عشقت لحظه ای زاری کنم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 04/01/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید