می دونم که رفتی.........


 

می
دونم که رفتی ، تو پیشِ من نیستــی

توی
شهرِ غربت ، مَشک دل آویختـــی

دل شده
پریشون ، فدای لحظه هایــت

بعد از
این محبّت ، شهر شبح زیستی

 

من
میگم دوست دارم ، عشقُ فراموش می کنی

چه کنم
با این دلت ، غریبه آغوش می کنـــــی

اشکِ
دریا نم زده ، در ماتمِ جدایــــــــــی رو

تو سفر
تشنه لبی ، از دلم خون نوش می کنی

***

درد دل
چه زیباست توی دلم کاشتــــی

خاطره
های ناز از خوشی بر داشتـــــی

سایه
ات یه دفعه از رو سرم گم شده

توی
دیوارِ درد قول و وفا داشتـــــی

 

دور
نشو عزیزی دل ، عزایِ مرگم می خونی

توی
جشنِ سرنوشت ، با غم و دردم مهمونی

ستاره  ماه دلم ، گرفته شد در رقصِ بــال

تک و
تنها عاشقی ،  به مهر قلبم مدیونــی

***

چه عجب
رد پا ت روی شنا جا گشـــــــود

قطره ی
حیا رو ، تو گلدونِ پات نبــــــــود

سنگ و
ساحل گریخت از شرمِ نازِ خستت

از ته
دل میگم بر بی وفایــــــــــی درود

 

زود
بیا منتظرم ، کنارِ نخلِ کـــــــــــــارون

ابر و
بارونت غمِ ، بی تو دلم بی درومــــون

نفس
ایستاد و دلم آشفته شد از زندگــــی

زنده
موندنِ دلم ، برگشتِ عشقت مرهون

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 20/07/1391

تقدیم
به  مهدی اسلامی عزیز

/ 0 نظر / 2 بازدید