گل وارونه

 

  خلاف رسمم عاشقی هـــــر روز

از رنگِ عشقِ تو گرفـــــــــتارم

نمی پسندم حرف نــــــــازت رو

درون سینه ام فقط یه دل دارم

***

گمان نکن حرف غریبی بــــــــــود

اون یه دل بیــــــــچاره ام دادم

فقط خدا تو قلب من جــا داشت

از عشق و عاشقی ترسیده فریادم

***

غزل نخوان وقت نماز شب

اصرار نکن دیگه دلم پیره

مهر نمازم اثرش معلـــــــوم

از برد و باخت عاشقی سیره

***

از دید عقلم چشم و دل میگفت

چرا گلت  وارونه میبینـــــــــم

حسی ندارم از لبــــــای سرخ

جای نمازم عشق و آیینـــــــم

***

پلک نزن اشک چشـــــات بارون

خدا کنه حرف دلم بی جـا ست

داغون شده راه و وصـــــال ما

دیر اومدی در بین ما دریاست

***

جاسم ثعلبی (حسانی) 30/11/92

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید