اشک سمیه

 

خبری ازت نبود  

خیلی بی تاب تو شدم

اومدم سراغت اما

پر گریه شد وجودم

خیلی دل تنگه تو بودم

گل مهربون و نازم

نمی دونم چرا اینجام

یا اصلا چم شده بازم

این همه قول و قرارو

اومدم یادت بیارم

اما انگار دیگه راهی

واسه برگشتن ندارم

این جا گل بارونه امشب

چقدر این فضا غریبه

چرا من هیچی نمی گم

چرا می خندم عجیبه

آخه مجبورم بخندم

کسی اشکام و نبینه

حالا کو تا باورم شه

سرنوشته من همینه

به نظر می یاد که امشب

از قلم افتاده باشم

آرزوم بود که من امشب

پیش تو وایساده باشم

 چقدر تو می خندی 

و من از دور

دارم اشک

یا من اشتباه می بینم یا دروغ بود همه حرفات

بله رو بگو گل من تو ازم خیری ندیدی

آرزوم بود که ببینم تو،

 تو رختای سفیدی  

حالا هر دو حلقه داریم تو ،

 تو دستت من توی چشمام

تو زنی من اما موندم

زیر قولت روی حرفام

برو خوشبخت شی عزیزم

تو ازم خیری ندیدی

آرزوم بود که ببینم تو

، تو رختای  سفیدی

بله رو بگو گل من

، بگو و شرش و بکن

من و زندگیه بی تو باورم نمی شه اصلا

داره سردم می شه کم کم

خیسه از اشکام لباسم

همه گریه هام و کردم

اشکی ام نمونده واسم

می زنم بیرون از اینجا

بله رو می گی نباشم

می رم اون بیرون یه گوشه

 دست به دامن خدا شم

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
raha

سلام عزیزم داشتم به هوای دوریت در اشعارت پرسه می زدم به اینجا رسیدم و در غم پدرانه ات شریک و از خوشهالی خودم پشیمان و از روزگار هستی ام ناامید و در ورق پاره های زندگی ام به دنبال آشنایی تا بداند پدر چه می گوید از فراغ دخترش . و چه غمگین آمدم به خانه ی دلت و چه غمگین تر باید برم در حجله ی خوشبختی ات . عزیزم بارها روی من حساب کن به رسم عاشقی . و دلتنگی ات با من قسمت کن کوچکترین اشکت دامنه ی غربتم را می شکند [دلشکسته] این شعر مال من نیست اسم من و از زیرش بردار لطفا مرسی [ماچ]