فاطمه ام ابیها (عربی و فارسی)


 

شعّت
انوار الجلاله ابمولد الزهرا البـــــــتول

ثبتت
احکام الرساله من زهت بنت الرسول

***

والمدینه
الفرح سرها شمع دوّت من گمرها

من
اصلها هاشمیه او بعد اکثر ما اگــــول

***

حور من
عین النظرها ما یبلل کل مطـرها

غسلت
ادروب العباده فاطمه باب الحلول

***

یا
سفینة نوح سرها من علی دائم نظرها

جنه
مفتاح السعاده غیر حب ها لا تنول

***

امن
الامامه ابکل شهامه عاشت ابضی الـدلال

یا
ثقافه ابگلب ضخرت یا طبیبه الکل خجول

***

ورده و
اببستان زهرت و العطر سهّر دربهــــــــــا

یا
شمسنه البیهه حکمه الکصرت اصنام العجول

***

تحفه
نزلت من خلقها و النبی ابصدره یضمها

ام ابیها
بت نبیها طاهره الکوثر قبـــــــــول

معنی:

ماه و
مهتابِ خدا تابیده شد در آسمان

حکمِ
دیوانِ عدالت مولدِ زهرا بدان

***

در
مدینه شادکامی شمع روشن کرده قابش

با
اصالت هاشمی را کفر لرزید از حجابش

***

حوری
چشم خلایق اشک می بارد صلاحش

شستشو
کرده دلی را با تبسم در فلاحش

***

کشتی
نوح است رازش با علی پوشیده نازش

او
کلیدِ رستگاری قلبِ او جوییده ســازش

***

از
امامت با شهامت زندگانی کرده زیبــــــا

ای ادب
در دل فروزان ای غریبِ شهرو دریا

***

گلش در
باغی نما زد عطرِ زخم خود نبســـــت

حکمتش ایمان
و عقلش بتِ هر دردی شکست

***

تحفه
ای از آن خدایی سینه آغوشِ صفایی

ام
ابیها گنج شیعه کوثری آبِ شفایـــــی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 06/02/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید