دوبیتی عید نوروز

یا حبیبی قلب ما در دست توست

یا عزیزی جان ما در بست توست

کن تو تدبیری ببین آن مستیم

جان و لب جوییده رقص عشق توست

 

سال نو آمد چنان جوییده نور

نقش زد نورش به رخ خواننده دور

شادکامی در دل جوشان عشق

دوستداری در رهش پوشیده تور

 

نور و مهتاب سروری آمد چنین

عشق و زیبایی بکارد در زمین

عید نوروز باستانی در ظهور

 آب بارانی بشورد عاشقین

 

کاشت برگ شادمانی در دیار

عید نوروز دیدبانی در بهار

همه جا سر سبز و پوشیده زدشت

گل فشانی کرد جهانی آشکار

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 29/12/1390

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید