دو بیتی تصادفی

 

دو بیتی تصادفی

خسته ام جانا بگو کی درد و درمان می کنی

من مریضم عاقبت کی قلب و سامان می کنی

خاطره مانده کلامت  تا  ابد در دفتـــــــرم

رسم غربت در دیارت جسم و زندان می کنی

***

من صفای حسن تو دیدم و دیوانه شدم

به دیار عشق تو سر زده پروانه شـــــدم

تو عزیزی  چتر قلبم ای سحر گاه نمـــــــــاز

در کنار گل و عطرت هان که مستانه شدم

***

مرهمی تو زخمِ قلبم بسته شد از خند هـــات

تاولی زد بر لبانم از فشارِ رنده هـــــــــــــــات

شمعِ شب تابِ جهانم آن تویی ای دلپذیــــــــر

چترِ  خوش فرمِ  دل و جان آن فضای دنده هات

***

مشک خالی با جمالی در جبینت دیده ام

لاله زاری پر بهاری از زمینت چیده ام

عطش عشقم نما شد در فضای خنده هات

مثل شهدِ پر بهایی در دلت چسبیده ام

جاسم ثعلبی (حسّانی) 02/09/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید